جنسیت گمشده
نفرینت نمیکنم که بمانی نفرینت نمی کنم که بمیری نفرینت می کنم که زن باشی و بفهمی
آرشیو
موضوع بندی
چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1383
خورشید در کمد
آمدند!/ گیلاس ها/ به چاه می گریزند/ دختران/ به گلهای ریز روسری/ باقی سیب نیم خورده را رها در پنجره گم از ایوان پرت/ ستاره ای کوچک میشود و شب را جیغ می کشد/ خورشید/ در کمدی که هرگز نرقصید در گوشم می گوید: (دیگر بیرون نمی آیم!!)/ از پا برهنه تا صبح
تعداد بازدیدکنندگان : 467486


Powered by BlogSky.com