جنسیت گمشده
نفرینت نمیکنم که بمانی نفرینت نمی کنم که بمیری نفرینت می کنم که زن باشی و بفهمی
آرشیو
موضوع بندی
شنبه 24 دی‌ماه سال 1384
برای لحظه هایی که باد با خودش برد و برای....................تو

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد
چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد
پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند
چه رها چه بند مرغی که پرش بریده باشند......................

( با تشکر از گوشه) 

 

تعداد بازدیدکنندگان : 467486


Powered by BlogSky.com