جنسیت گمشده
نفرینت نمیکنم که بمانی نفرینت نمی کنم که بمیری نفرینت می کنم که زن باشی و بفهمی
آرشیو
موضوع بندی
پنج‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1383
و دریغا عشق!!!!!!!!!


دلم می خواهد باز هم بنویسم که چرا رفتی؟؟؟اصلا چطوری دلت آمد که بروی؟؟ ولی مهم همان رفتنت بود که اتفاق افتاد به چه سادگی!!!!!!!!!!!!!!فکر کردی دلم را سوزانده ای ؟؟؟ چه ساده بعد از آن همه دوستت داشتن های عاشقانه عشق را ما بین کاغذ باطله ای مچاله کردی و هر چه باداباد گفتی!!!!!!!!!!!و عشق قصه ای شد پر غصه!!!!!!!!!!و من امروز از تو و خاطره آن عشق بیزارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!و دریغا عشق!!!!!!!!!!!!!!

(تصویر از شاهین پرویزی)


تعداد بازدیدکنندگان : 467486


Powered by BlogSky.com